ABU DHABI ART FAIR 2022: A dual presentation by Iranian artists Moslem Khezri and Abbas Nasle Shamloo

Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi, 16 - 20 November 2022